Vård

Terapihunden Filur hjälper unga må bättre

Två gånger i veckan träffar hundföraren Eva Hansson och terapihunden Filur unga patienter inom BUP:s heldygnsvård. Filur hjälper dem att stärka självkänslan, kommunicera lättare och må bättre.

Läs mer om Eva och Filur här –>


Våra hundteam arbetar med människor i alla åldrar inom psykiatrin, äldrevården, rehabilitering, korttidsboenden, sjukhus, m.fl. över hela Sverige.

Hundar i vården har påvisade positiva hälsoeffekter både vad gäller fysiska, och psykiska tillstånd men även när det gäller sociala och emotionella hälsoaspekter hos individer med varierande sjukdomsbild eller hälsobesvär. Studier har visat att hundar i vården inte bara kan ge en generell förbättring av patienternas hälsa utan även minskat medicinintag, färre läkarbesök och minskad social isolering.

Vi erbjuder

  • Behovsanalys
  • Rekrytering av lämplighetsbedömda och utbildade hundteam
  • Hundförare med relevant erfarenhet som genomför interventionerna
  • Kvalitetssäkrat upplägg
  • Pärm med information om hundteamet, utbildningen, rutiner och regelverk
  • Stöd i framtagande av riskanalys
  • Individ eller gruppanpassade insatser utifrån verksamhetens behov
  • Regelbundna utvärderingsmöten
  • Ansvars- och olycksfallsförsäkring för hundteamet
  • Hundförare som brinner för jobbet!

Våra uppdrag just nu:
Två enheter inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län
Vårdhem (somatiska sjukdomar och demens) i Stockholms län

Tidigare uppdrag
En enhet inom barn- och ungdomspsykiatrin i norra StockholmAbrahamsdagen, SolnaIdeellt för stiftelsen ”Min Lyxdag” i Uddevalla

Vi följer socialstyrelsens vägledning och Jordbruksverkets krav samt övriga nationella riktlinjer.